NOVINKY

arr3Vítáme nový rok 2020Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň v minulém roce a přejeme úspěšný rok 2020.... arr330.3.2019 - V nabídce nové modely batohů FORCEV nabídce nyní nové a designově upravené modely batohů.   Nové cyklobatohy FORCE  ... arr315.3.2019 - Další barevná provedení lahví SAVIOR.Rozšířena nabídka populárních cyklolahví modelu Savior.   Cyklistické láhve FORCE  ... arr312.2.2018 - Nové brýle FORCE AEON, FLASH, QUEEN Připravte se na první jarní sluníčko -Cyklistické brýle FORCE 2018  ... arr315.1.2018 - Nové kufry na přepravu kol Na jarní kemp s kolem v kufru FORCE -Kufr na přepravu kola ve vlaku nebo letadle  ...

Reklamační řád
Reklamační řádÚvodní ustanovení Reklamačního řádu

Tento "Reklamační řád" upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Milan Luňák, K Hvězdárně 1498/38, Hradec Králové, IČ:15590356, DIČ:CZ6602181355 (dále jen "Prodávající") a fyzickou či právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na adrese www.force-sport.cz. Internetový obchod se zabývá prodejem cyklistických potřeb a vybavení.Reklamační řád internetového obchodu Force-sport.cz

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícímu množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na níže uvedené adrese. Kupující zašle reklamované zboží zpět prodávajícímu . V reklamované zásilce musí být doklady o koupi. Kupující je povinen svojí reklamaci uplatnit písemně společně s reklamovaným zbožím. Prodávající se zavazuje vyjádřit k podané reklamaci bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30dnů od doručení reklamovaného zboží.

Záruka na námi prodávané zboží se poskytuje v délce 24 měsíců od data prodeje (pokud není uvedeno jinak) vyznačeného na daňovém dokladu.

Jako reklamaci nelze uznat např. mechanické poškození vzniklé při neodborné manipulaci, neodborné opravě atd.


Údaje o firmě - kontaktní adresa

Milan Luňák
K Hvězdárně 1498
500 08 Hradec Králové 8
Telefon: 607 647 707
IČ: 155 90 356
(Živnost.list evidován pod č.j.: HK-033215.1-FL; ev.č.: 360201-233412 Magistrátem Hradec Králové)
DIČ: CZ6602181355
(Vydal Finanční úřad v Hradci Králové pod č.j.: 228370/06/228900/8950
Banka: Česká spořitelna Hradec Králové
Čís.účtu: 0391198033/0800
IBAN: CZ48 0800 0000 0003 9119 8033
BIC: GIBACZPX
e-mail: force-sport@seznam.cz
http://www.force-sport.cz


Adresa pro zasílání zboží k reklamaci

Milan Luňák
K Hvězdárně 1498
500 08 Hradec Králové 8

Telefonické kontakty:

Reklamace: +0420 606 902 078
Technické informace o zboží: +0420 607 647 707


V Hradci Králové 15.1.2017

ZjE0ZD